Elämyksellinen metsäleirikoulu syyslomaviikolla 42/2019

1 – 4 -luokkalaisille koululaisille

Villa Elfvikin luontotalossa, Espoossa
https://www.espoo.fi/villaelfvik

ma 14.10. – pe 18.10.2019
klo 9.00 -16.00

Taiteilija: Maija Kniazeva, Nalle, Poro ja Slow tarinat

Elämyksellistä ja toiminnallista oppimista metsässä

Tunne ja koe metsä!

Tutkivaa oppimista

Ymmärrä luonnon ekosysteemejä!

Luovaa ja taiteellista oppimista

Koe luovuuden voima ja flow!

 

 

Tavoite: metsäkoulu tarjoaa ohjattua ja osallistavaa elämyksellistä ja toiminnallista oppimista metsäteemalla syyslomaviikon ajan. Oppimisen oivalluksena tuotetaan syvällinen ymmärrys kestävän kehityksen merkitykseen ja periaatteisiin. Tavoitteena on lisätä oppilaiden luonnon tuntemusta, tutkivaa lähestymistä luonnon tarkkailuun ja oppimiseen sekä kehittää heidän luontosuhdettaan. 

Oppilaat oppivat kantamaan vastuuta luonnosta ja perehtyvät mm. energian säästämiseen, jätteiden vähentämiseen ja kierrätykseen toiminnallisin ja leikinomaisin opetusmenetelmin. Metsäkoulun pääpaino on elämyksellisessä, aidossa oppimisessa sekä luontosuhteen syventymisessä. Digitaalisia työvälineitä käytetään merkityksellisellä tavalla oppimisen tukena sekä tiedon ja kokemusten taltioinnissa ja jakamisessa. 

Sisältö: kohderyhmälle soveltuvina sisältöinä ovat johdatus kasvi- ja eläinkuntaan, metsien käyttöön ja suojeluun, luonnonvarojen hyödyntämiseen, jokamiehen oikeuksiin sekä ymmärrykseen metsien merkityksestä maailman ilmastoon sekä metsän tuottamien hyvinvointikokemuksien mahdollistaminen.

Opettajina Miia Immonen (FM) ja Sari Sälevä (TaM STEAM –opettajat)

Osallistumismaksu: 400€/osallistuja, sisaralennus -40€
Hintaan sisältyy lounas ja välipala, http://merirosvot.fi/cafe-elfvik/

Sitova ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä allaoleva sähköinen lomake. Ilmoittautuminen vahvistetaan sähköpostilla, jossa annetaan ohjeet osallistumismaksun maksamiseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu tulee maksaa heti, muutoin osallistuminen peruuntuu.

Ennen 30.9.2019. tehdyistä peruutuksista hyvitetään 75% osallistumismaksusta. Jos peruutus tehdään 30.9.19 jälkeen, osallistumismaksusta hyvitetään 50%. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: anna-mari@amjfinnoedu.com

Yhteystiedot

Anna-Mari Jaatinen
Metsäleirikoulun rehtori

anna-mari@amjfinnoedu.com
040-151 1966

Ilmoittautuminen metsäleirikouluun 14-18.10.2019

    Kerätyt henkilötiedot hävitetään leirin jälkeen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.